Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Studia Philosophica Wratislaviensia

Pismo „Studia Philosophica Wratislaviensia” zostało utworzone decyzją Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku. Patronat nad czasopismem sprawuje założyciel pisma, tj. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. „Studia Philosophica Wratislaviensia” zamierza wspierać te instytucje, wypełniając zarazem rolę służebną wobec wrocławskiego, coraz bardziej aktywnego środowiska filozoficznego. Podejmując decyzję o powołaniu nowego pisma filozoficznego w Polsce, pracownicy wrocławskiego Instytutu Filozofii kierowali się przeświadczeniem, że powołanie do życia kolejnego polskiego pisma stworzy sposobność do ożywienia dyskusji o tradycyjnych zagadnieniach filozoficznych, jak również o problemach filozofii najnowszej. Działając w przekonaniu, iż filozofia wkracza tam, gdzie pojawia się niepewność, nie zamierzamy nakładać szczególnych ograniczeń na tematykę poruszaną na forum naszego pisma, ani zamykać jego łamów przez problemami, które dotychczas umykały filozoficznej uwadze. Jednakże będziemy dążyć do tego, aby teksty publikowane w naszym piśmie spełniały wysokie standardy naukowości i ścisłości filozoficznej oraz aby respektowały zasady tradycyjnego sposobu uprawiania filozofii. Ponadto nasze pismo nie zamierza podejmować zadań popularyzatorskich, realizację tego pożytecznego i ważnego celu pozostawiając innym. Ambicja ta została zasygnalizowana w nazwie pisma, świadomie nawiązującej do pisma „Studia Philosophica”, działającego w początkach powojennej Polski, w którym swoje prace publikowali, między innymi, Kazimierz Ajdukiewicz, Izydora Dąmbska, Roman Ingarden i Władysław Tatarkiewicz.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Studia Philosophica Wratislaviensia" - zaczynając od roku 2010 - znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: spwr.wuwr.pl

Kwartalnik. Format B5

ISSN: 1895-8001

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy