Studia Philosophica Wratislaviensia

 

Studia Philosophica Wratislaviensia

Kwartalnik filozoficzny

 

Kwartalnik filozoficzny „Studia Philosophica Wratislaviensia” został utworzony decyzją Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku. Decyzja o powołaniu nowego pisma filozoficznego w Polsce wynikała z przeświadczenia, że powołanie do życia kolejnego polskiego pisma będzie sprzyjało ożywieniu dyskusji o tradycyjnych zagadnieniach filozoficznych, jak również o problemach filozofii najnowszej.

Działając w przekonaniu, iż filozofia winna wkraczać wszędzie tam, gdzie pojawia się niejasność i niepewność, nie nakładamy szczególnych ograniczeń na tematykę poruszaną na forum naszego pisma ani nie zamykamy jego łamów na problemy, które dotychczas umykały filozoficznej uwadze. Jednakże dążymy do tego, aby teksty publikowane w naszym piśmie spełniały wysokie standardy naukowości i ścisłości filozoficznej oraz aby respektowały zasady tradycyjnego sposobu uprawiania filozofii. Nasze pismo nie podejmuje zadań popularyzatorskich. Aspiracja ta została zasygnalizowana w nazwie pisma, świadomie nawiązującej do pisma „Studia Philosophica”, działającego w początkach powojennej Polski, w którym swoje prace publikowali, między innymi, Kazimierz Ajdukiewicz, Izydora Dąmbska, Roman Ingarden i Władysław Tatarkiewicz. Od wydania pierwszego zeszytu w 2006 roku nasze pismo cieszy się rosnącym powodzeniem wśród uczonych w kraju i za granicą. Skład Rady Naukowej naszego pisma odzwierciedla ten fakt, składa się ona bowiem z wybitnych uczonych reprezentujących rozmaite dyscypliny filozoficzne i pochodzących zarówno z polskich, jak i zagranicznych instytucji naukowych. Uznanie zdobyte przez nasze pismo uzyskało także formalną postać przez wpisanie go na listę czasopism punktowanych Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akt ten uznajemy za świadectwo uznania dla poziomu naukowego autorów publikujących na naszych łatach, a także dla jakości naszej pracy redakcyjnej.

Publikując artykuły naukowe w języku polskim, „Studia Philosophica Wratislaviensia” wypełnia rolę służebną wobec ogólnopolskiego środowiska filozoficznego. Publikacja tomów w języku angielskim w anglojęzycznej wersji naszego pisma pt. "Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volumes", służy nawiązywaniu kontaktów i wymiany idei z zagranicznymi autorami.

Adam Chmielewski

Editor-In-Chief

 

 

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Studia Philosophica Wratislaviensia" - zaczynając od roku 2010 - znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: spwr.wuwr.pl

Kwartalnik. Format B5

ISSN: 1895-8001

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy