Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 2

Lucjusz Anneusz Kornutus i etnograficzna egzegeza mitu

Download article

O naturze wiedzy praktycznej. Rozważania Gotfryda z Fontaines i G.E.M. Anscombe

Download article

Stanowisko Friedricha Trendelenburga wobec heglowskiej dialektyki

Download article

Motywacja podmiotu moralnego jako relacja między normą moralną a działaniem w etyce środowiskowej Dietera Birnbachera

Download article

Natura relacji w świetle Traktatu Wittgensteina

Download article

Między dobrem a złem. Agatologia w kontekście rozumu i wiary

Download article

W poszukiwaniu Innego: Jacques’a Derridy filozofia podmiotu

Download article

ARTYKUŁY

Klasyczna koncepcja prowidencji ludzkiej jako podstawa politologii

Download article

Odnaleźć Bogoczłowieka. O eseistyce Jana Krasickiego [Jan Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne]

Download article

Konsekwencje oświecenia [Eric Voegelin, Od oświecenia do rewolucji]

Download article

Populizm, polityka i polityczność — Laclau i Mouffe [Ernesto Laclau, Rozum populistyczny; Chantal Mouffe, Polityczność]

Download article

Ontologia i literatura [Mirosław Olędzki, Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku. Przypadek twórczości Józefa Weyssenhoffa]

Download article

Wreszcie krytyczna analiza praw człowieka w polskiej literaturze naukowej [Paweł Bała, Adam Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout