Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 4, ss.216

C.S. Peirce — prekursor filozofii analitycznej?

AbstractDownload article

Lakatosowska periodyzacja twórczości Feyerabenda

AbstractDownload article

Bergsonowska krytyka naukowych metod poznania rzeczywistości

AbstractDownload article

Jak dowodzić realności przedmiotów teoretycznych?

AbstractDownload article

Modele a metafory

AbstractDownload article

Uzupełnienie: O analogii

AbstractDownload article

Pseudolaboratorium — protolaboratorium — nauki laboratoryjne. Zasada intersubiektywnej powtarzalności i odtwarzalności jako kryterium demarkacji

AbstractDownload article

Czy ekonomia jest nauką empiryczną?

AbstractDownload article

Czy prawda jest reprezentacją w cyfrowej semiosferze (Internecie)? Podstawy metodologiczne w badaniach fenomenu semiosfery

AbstractDownload article

Problem udoskonalania człowieka w świetle osiągnięć nauk medycznych i technicznych

AbstractDownload article

Selektywny sceptycyzm: realizm w stosunku do przedmiotów teoretycznych, realizm strukturalny, semirealizm

Download article

Ideały i praktyki

Download article

Immanentny Bóg Spinozy

Download article

Czy można oddzielić historię od historyka? O problemach związanych z tworzeniem historii

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout