Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 2, ss.188

Czy demokracja jest przemocą?

AbstractDownload article

Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym

AbstractDownload article

W stronę pragmatycznego konserwatyzmu

AbstractDownload article

Populizm, gniew, lewica. Wobec neoliberalnej hegemonii

AbstractDownload article

Polityczne upodmiotowienie kobiet — (jeszcze jeden) paradoks liberalnej demokracji

AbstractDownload article

Korzenie liberalno-demokratycznego antyegalitaryzmu. Kilka uwag o idei własności i praw obywatelskich w teorii politycznej Johna Locke’a

AbstractDownload article

Czy jesteśmy obywatelami jednego świata? Uniwersalizacja i partykulacja światowej gospodarki w perspektywie przemian globalizacyjnych

AbstractDownload article

W stronę innego uniwersalizmu. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka

AbstractDownload article

Dylematy uniwersalizmu. Badiou, Agamben, Žižek, czyli trialog neopauliński

AbstractDownload article

Wszechobecna polityczność. Próba wprowadzenia do filozofii obrazu Jacques’a Rancière’a

AbstractDownload article

Ekonomia — sztuka czy nauka?

Download article

W kręgu pojęć wizualnych. Kategoria disegno

AbstractDownload article

Recenzja: Wspólnota jako ontologia [Jean-Luc Nancy, Rozdzielona wspólnota]

Download article

Recenzja: O dyspucie Cassirera z Heideggerem w szwajcarskim Davos [Peter E. Gordon, Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos]

Download article

Recenzja: Autodynamizm natury [Filozofia przyrody — dziś (Philosophy of Nature Today), W. Ługowski, I.K. Lisiejew (red.)].

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout