Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 3, ss.148

Teoria danych zmysłowych A.J. Ayera i jej aporie

AbstractDownload article

Teorie metafizyczne światów niemożliwych

AbstractDownload article

Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu

AbstractDownload article

Kategoria bezbronności jako podstawa nowego paradygmatu etycznego — Martha C. Nussbaum a dziedzictwo Henry’ego Sidgwicka

AbstractDownload article

Buntowniczy charakter myśli Lwa Szestowa

AbstractDownload article

Fichteańskie Wissenschaftslehre i filozofia wiary jako czynniki generujące ateistyczny charakter idealizmu

AbstractDownload article

Rola utworu Des vraies et des fausses idées w nowożytnych debatach epistemologicznych

AbstractDownload article

O prawdziwych i fałszywych ideach (fragmenty)

Download article

Komentarz do artykułu Mateusza Machaja Czy ekonomia jest nauką empiryczną?

Download article

Ekonomia — sztuka czy nauka?

Download article

Recenzja: Janusza Dobieszewskiego spotkania w kręgu myśli rosyjskiej [Janusz Dobieszewski, Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej]

Download article

Recenzja: Demokracja i deliberacja [Anna Krzynówek, Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout