Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 4, ss.232

Idealizm transcendentalny dziś? Od Kantowskiej metafizyki substancji i czasu w "Krytyce czystego rozumu" do sporu o istnienie świata

AbstractDownload article

O jedność w rozmaitości. Z filozofii społecznej Feliksa Konecznego

AbstractDownload article

Czy Rodericka Chisholma koncepcja „nieporuszonego poruszyciela” rzeczywiście jest tak niezrozumiała, jak się wydaje?

AbstractDownload article

Wartość i Inny. Wokół antropologiczno-aksjologicznych wątków „Bytu i nicości” Jean-Paula Sartre’a

AbstractDownload article

ARTYKUŁY

Sieci, wiązania, naddeterminacja i wyzwanie technonauki — Bruno Latour, Ernesto Laclau i Chantal Mouffe w poszukiwaniu nowej filozofii społecznej i politycznej

AbstractDownload article

Wolność w zdeterminowanym świecie? Wątki etyczne w twórczości literackiej George Eliot

AbstractDownload article

Odpowiedzialność filozofii. Kilka uwag na marginesie mowy göteborskiej Ernsta Cassirera

AbstractDownload article

Pojęcie filozofii jako problem filozofii. Wykład inauguracyjny [Göteborg, październik 1935] - przeł. K. Chrobak

AbstractDownload article

Dzisiejsza recepcja Pierre’a Duhema

Download article

Filozofia Pierre’a Duhema po stu latach

Download article

Na marginesie "Filozofii nauk empirycznych Pierre’a Duhema"

Download article

Przedmiot i jego obraz. Realistyczna reinterpretacja filozofii nauki Pierre’a Duhema

Download article

Kilka uwag o realistycznej interpretacji filozofii Pierre’a Duhema

Download article

Wielkość i ograniczenia Duhemowskiej filozofii nauk empirycznych

Download article

Recenzja: Odwołana apokalipsa

Download article

Recenzja: Liberalna sztuka rządzenia

Download article

Recenzja: Liberalizm i utylitaryzm: inspiracje i kontynuacje

Download article

Recenzja: Filozofia w szkole

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout