Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 1, ss.168

W ciele czy poza ciałem? Relacja kontemplacji do zmysłów w filozofii Plotyna

AbstractDownload article

O społecznych źródłach kryteriów racjonalności nauki

AbstractDownload article

Jaźń „uboga” a jaźń „bogata”. O dwóch formach indywidualizmu

AbstractDownload article

Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I.A. Iljin)

AbstractDownload article

Emila Ciorana Bóg, który „jest, nawet jeśli go nie ma”

AbstractDownload article

Galena Subfiguratio empirica i filozoficzny spór o charakter medycyny

Download article

Zarys empiryzmu

Download article

Recenzja: Poszerzanie wspólnoty moralnej

Download article

Recenzja: Logos większy niż ratio

Download article

Recenzja: Współczesna interpretacja filozofii Williama Jamesa

Download article

Recenzja: O meandrach tworzenia wartości dodatkowej we współczesnym kapitalizmie. Na marginesie książki Marka Łagosza "Marks. Praca i czas"

Download article

Recenzja: Pytanie o społeczne konsekwencje wytworów nauki i technologii

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout