Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, ss.192

Z punktu widzenia logiki

AbstractDownload article

Zdania kłamcy i prawdomówcy w klasycznych logikach prawdy oraz fałszu

AbstractDownload article

Przysłowia a maksymy konwersacyjne

AbstractDownload article

System logiczny oparty na geometrii Piera della Francesca

AbstractDownload article

Argumenty kondukcyjne

AbstractDownload article

Efektywne odrzucanie

AbstractDownload article

ARTYKUŁY

O kombinacyjnej topo-ontologii

AbstractDownload articleDownload article

Maksymalne logiki tolerujące sprzeczność

AbstractDownload article

Analiza szczególnego przypadku sprzeczności w logice klasycznej z implikacją treściową

AbstractDownload article

Pragmatyczna niespójność sceptycyzmu Sekstusa Empiryka

AbstractDownload article

O praktycznej konsekwencji teoretycznej niekonsekwencji projektu filozofii krytycznej Kanta

AbstractDownload article

Człowiek jako istota patyczna. O antropologicznym wymiarze nowej fenomenologii Hermanna Schmitza

AbstractDownload article

Problem eteru w nowożytnej filozofii przyrody

Download article

O naturze powietrza i eteru

Download article

Recenzja: Józef Tischner i problem zła

Download article

Recenzja: Emergentyzm w filozofii biologii

Download article

Recenzja: Ku Całości

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout