Studia Philosophica Wratislaviensia, 12, 2017, z. 2, ss.164

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Errata

Download articleDownload article

ARTYKUŁY

O antyliberalizmie Alasdaira MacIntyre’a z punktu widzenia teorii nowoczesności Ágnes Heller i Ferenca Fehéra

AbstractDownload articleDownload article

Ponowoczesność jako rzeczywistość społeczna — albo: próba obrony koncepcji końca nowoczesności jako okresu powstania nowych form socjalizacji

AbstractDownload articleDownload article

Interpretacja, historyzacja, emancypacja. O kontrowersjach wokół hermeneutyki i jej potencjale w epoce ponowoczesnej

AbstractDownload articleDownload article

Świadomość czasu i czas świadomości

AbstractDownload articleDownload article

Ojcobójcza i nieco stronnicza diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju ontologii w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

SYMPOZJUM NA TEMAT KSIĄŻKI MARKA PIWOWARCZYKA, PODMIOT I WŁASNOŚCI. ANALIZA PODSTAWOWEJ STRUKTURY PRZEDMIOTU

Substancja w trzech perspektywach

Download articleDownload article

Materiał, podmiot i abstrakcyjne części przedmiotów konkretnych

Download articleDownload article

Substancjalizm bez pułapek abstrakcji. Odpowiedź Jackowi Wojtysiakowi i Michałowi Głowali

Download articleDownload article

PRZEKŁADY

Ars isagogica: o Symplicjusza wstępach do pism egzegetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do komentarza do „Fizyki”

Download articleDownload article

Komentarz filozofa Symplicjusza do „Fizyki” Arystotelesa. Część pierwsza, księga Alpha [Wprowadzenie]

Download articleDownload article

POLEMIKI I RECENZJE

O recepcji Euckena w Polsce. [Czesław Głombik, Eucken i milczenie czasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty]

Download articleDownload article

Władza, wiedza, informacja. Perspektywa filozoficzno-polityczna. [Sławomir Czapnik, Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania. Wybrane zagadnienia]

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout