Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 2

Wstęp

Download articleDownload article

O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych

AbstractDownload articleDownload article

O nowym ujęciu naukowości badań przyrodniczych. Uwagi o propozycji Wojciecha Sadego

AbstractDownload articleDownload article

Nauka/nienauka — zagadka czy problem? (Polemika z referatem Wojciecha Sadego)

AbstractDownload articleDownload article

W sprawie wystąpienia Wojciecha Sadego: "O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych"

AbstractDownload articleDownload article

Odpowiedź moim rzeczniko-krytykom

AbstractDownload articleDownload article

Początki anglojęzycznej recepcji L. Flecka

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Ludwik Fleck i rozwój socjologii nauki

Download articleDownload article

Wstęp

Download articleDownload article

Kłopoty z przedwojenną recepcją koncepcji Ludwika Flecka [Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv]

Download articleDownload article

Przedwojenne recenzje książki Ludwika Flecka [Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv]

Download articleDownload article

Sprawa Hedfors, czyli o tym, co Ludwik Fleck robił w Buchenwaldzie. Niechętnie przedstawiana historia pewnego oskarżenia

Download articleDownload article

Seria udanych zastosowań. Historia nauk biomedycznych interpretuje oraz aplikuje epistemologię Ludwika Flecka

Download articleDownload article

Recenzja: O życiu i dziele Ludwika Flecka [Johannes Fehr, Nathalie Jas, Ilana Löwy (red.), "Penser avec Fleck — Investigating a Life Studying Life Sciences"]

Download articleDownload article

Recenzja: Trzeci tom Fleckowski [Ludwik Fleck, "Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa", S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz (red.)]

Download articleDownload article

Filozof wolności w służbie prawdy i przyjaciel człowieka. Pamięci ks. prof. Tadeusza Stycznia (1931–2010)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout