Studia Philosophica Wratislaviensia, 13, 2018, z. 2, ss.176

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

ARTYKUŁY

Ile estetyki w estetyce…?

AbstractDownload articleDownload article

Logika temporalna i jej zastosowania w naukach prawnych

AbstractDownload articleDownload article

Problem sprawiedliwości w filozofii Fryderyka Nietzschego

AbstractDownload articleDownload article

Doświadczenie a rozum: antyczna filozofia w interpretacji Pierre’a Hadota

AbstractDownload articleDownload article

Poznać Boga znaczy wiedzieć, co należy czynić — religia ateistyczna w ujęciu Emmanuela Levinasa

AbstractDownload articleDownload article

PRZEKŁADY

Prolog Fajdrosa w świetle dzieła Hermiasa z Aleksandrii

Download articleDownload article

Komentarz do Fajdrosa 13–27

Download articleDownload article

Problematyczny status prawdy w polityce: Strauss — Rawls — Habermas. Rekapitualcja

Download articleDownload article

Enigmatyczność prawdy

Download articleDownload article

Czy w polityce jest miejsce na prawdę?

Download articleDownload article

Problematyczny status prawdy w polityce

Download articleDownload article

SYMPOZJUM NAD KSIĄŻKĄ MARIUSZA TUROWSKIEGO PT. C.B. MACPHERSON: "INDYWIDUALIZM POSIADACZY" A DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ ONTOLOGII POL

Ontologia polityczna zachłanności

Download articleDownload article

Powrót nieobecnego

Download articleDownload article

Recenzja: M. Turowski, C.B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy” a dylematy współczesnej ontologii politycznej

Download articleDownload article

RECENZJE

Nie tylko zysk się liczy — humanistyka w walce o przyszłość demokracji [Martha C. Nussbaum, "Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów"]

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout