Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 4

Trzy teorie umysłu

AbstractDownload articleDownload article

Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa

AbstractDownload articleDownload article

Kognitywne zamknięcie a problem umysł-ciało w filozofii Colina McGinna

AbstractDownload articleDownload article

Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu

AbstractDownload articleDownload article

Analiza krytyczna koncepcji ewolucyjnego rozwoju nauki Stephena Toulmina

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Ignacy Witkiewicz o nauce

AbstractDownload articleDownload article

Leon Chwistek o relacyjności i dynamice pojęcia rzeczywistości

AbstractDownload articleDownload article

Pojęcie „bycia ku śmierci” a ewolucja koncepcji nicości w filozofii Martina Heideggera

AbstractDownload articleDownload article

Dwie polityki świętego Pawła

AbstractDownload articleDownload article

W jaki sposób nie można rozwiązać problemu psychofizycznego

Download articleDownload article

Problem reprezentacji poznawczej we współczesnej refleksji nad nauką

Download articleDownload article

Recenzja: Sergiusza Bułgakowa filozofia Wszechjedności [Lilianna Kiejzik, "Sergiusza Bułgakowa filozofia Wszechjedności"]

Download articleDownload article

Recenzja: Myśl sokratyków we współczesnych interpretacjach [L. Rosetti, A. Stavru (eds), "Socratica 2008. Studies in Ancient Socratic Literature"]

Download articleDownload article

Recenzja: O cnocie i emocjach [Jacek Jaśtal, "Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót"]

Download articleDownload article

Recenzja: W poszukiwaniu granic muzyki: przypadek Cage’a [J. Luty, "John Cage. Filozofia muzycznego przypadku"]

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout