Articles

Michał Głowala

Articles

Czym jest dobro dobrego czynu? Życie ludzkie w scholastycznej metafizyce własności moralnych

AbstractDownload article

Co wyrażają predykaty relacyjne? Jan od św. Tomasza oraz Bartłomiej Mastri i Bonawentura Belluto o czterech typach realności relacji

Download article

Umysł i definicja życia: przyczynek arystotelesowski

AbstractDownload article

Coming to a Conclusion and significatum propositionis according to Gregory of Rimini

AbstractDownload article

Dlaczego pewnych rodzajów rzeczy nigdy nie wolno robić? Malum ex genere i bytowość uczynku ludzkiego

AbstractDownload article

Materiał, podmiot i abstrakcyjne części przedmiotów konkretnych

Download article

Kajetan i Jan od św. Tomasza: trzy teksty o rozumności, wartości moralnej i o tożsamości sprawności. Wstęp do przekładu

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout