Articles

Tomasz Kąkol

Articles

Idealizm transcendentalny dziś? Od Kantowskiej metafizyki substancji i czasu w "Krytyce czystego rozumu" do sporu o istnienie świata

AbstractDownload article

Recenzja: Ku Całości

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout