Articles

Mateusz Stróżyński

Articles

W ciele czy poza ciałem? Relacja kontemplacji do zmysłów w filozofii Plotyna

AbstractDownload article

Doświadczenie a rozum: antyczna filozofia w interpretacji Pierre’a Hadota

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout