Articles

Joanna Giel

Articles

Max Kalbeck a Eduard Hanslick. Próba rekonstrukcji wspólnych założeń estetycznych w odniesieniu do muzyki

AbstractDownload article

Od tłumacza

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout