Articles

Andrzej Gielarowski

Articles

Człowiek w świetle „kultury przemocy”. Próba porównania koncepcji René Girarda i Emmanuela Lévinasa

AbstractDownload article

Zło czynione człowiekowi niewinnemu — przypadek Hioba

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout