Zasady etyki

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma

Studia Philosophica Wratislaviensia

 

Redakcja

Zespół i Komitet Redakcyjny oczekują od autorów nadsyłanych publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu, z podaniem ich afiliacji oraz stopnia udziału, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu pracy. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Zespół i Komitet Redakcyjny dokumentują wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Zespół i Komitet Redakcyjny zwracają uwagę, że ghostwriting, tj. sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte wypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp..

 

Recenzenci

Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac, tj. brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

 

Autorzy

Zgłoszone do czasopisma artykuły powinny odpowiadać tematyce pisma, być rzetelne, oryginalne oraz obiektywne. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w całości lub częściowo w innych czasopismach.

 

Plagiat

Wszelkie formy plagiatu są nieakceptowalne, takie teksty nie będą przyjmowane.

 

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy