Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Dialektyka jako filozoficzny rdzeń myśli Zygmunta Baumana. Na przykładzie kwestii wolności

  1. Sławomir Czapnik ORCiD: 0000-0001-6479-5066

Abstract

Dialectics as the philosophical core of Zygmunt Bauman’s thought. The case of freedom

The aim of this paper is to analyse the philosophical roots of Zygmunt Bauman’s thought, epitomized by dialectics, especially in the context of the issue of freedom. In the first part of the article the author analyses the problem of the dialectics of nature and society by means of the concepts borrowed from Henri Lefebvre. The second part discusses Bauman’s philosophical predecessors, especially the members of the Frankfurt School, i.e. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer and Erich Fromm. The final part is focused on tripartite condition of freedom, unfreedom and determination, as diagnosed by Bauman.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Studia Philosophica Wratislaviensia

13, 2018, z. 3

Strony od 25 do 38

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy